Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Portrety Trumienne- specjalnością polskiego baroku

Country: Poland
Century: 1600 - The 17th Century
Topic: Portrety Trumienne- specjalnością polskiego baroku
Image of the product:

Name of Author(s): Jan Uryga
Name of Producer: informacja internetowa ze strony " wikimedia.org"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Portret trumienny był charakterystycznym wytworem kultury i sztuki polskiej XVI i XVII w. Nierozłącznie związany jest on z sarmatyzmem oraz ze zwyczajem rozbudowanych ceremonii pogrzebowych. Występuje on jedynie na ziemiach Rzeczypospolitej.
Apogeum rozwoju polskiego portretu trumiennego była trzecia ćwierć XVII wieku. Wtedy najczęściej zdarzało się, że był on oryginalną kreacją malarza. Później stał się tylko kopiowaną wersją portretu dworskiego.

Najwcześniejszym ze znanych portretów trumiennych jest wizerunek króla Stefana Batorego owalnego kształtu z 1588 roku. Popularność tego typu portretu rozpoczęła się w XVII w. i trwała do drugiej połowy XVIII w., towarzysząc kulturze sarmatyzmu.

Na zachodzie Europy popularny był w owym czasie wyidealizowany, upozowany portret dworski. W Polsce natomiast modela traktowano bardzo realistycznie. Nie ukrywano blizn, brodawek czy połamanych nosów. Portrety trumienne z przejmującym realizmem ukazywały twarz zmarłego ze zwrotem głowy w prawo lub lewo, malowaną bez użycia światłocienia, ze wzrokiem skierowanym na oglądającego portret. Brak w nich cech reprezentacyjnych, jest tylko dążenie do rzeczowego, obiektywnego podobieństwa. Dosadna drastyczność przekazu graniczyła z karykaturą.
Portrety te malowane były zwykle na blasze, najczęściej cynowej lub miedzianej przez anonimowych malarzy. Blachy można było srebrzyć lub złocić, co dawało oczekiwany efekt tajemniczości czy nierealności.
Portrety trumienne na drewnie czy płótnie zdarzały się bardzo rzadko.

Portrety trumienne przytwierdzano na czas uroczystości żałobnych do czoła trumny, stąd ich charakterystyczny, najczęściej sześcioboczny, kształt. Po przeciwległej stronie mocowano epitafium, a po bokach stawiano tarcze herbowe. Po uroczystościach pogrzebowych portret wieszano w kościele lub wraz z trumną chowano w krypcie.

Najwięcej portretów trumiennych zuchowato nam się w Wielkopolsce i na Pomorzu. Kilkaset tego rodzaju zabytków znajduje się w muzeach (najcenniejszy zbiór w Muzeum Narodowym w Poznaniu) oraz w kościołach.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: good
Quality of the evaluation tools: good
Possibility of printing/saving material or tests: good
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Antoni Woźniak
Name of School: LO numer 3
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com