Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Статия за Бачковски манастир

Country: Bulgaria
Century: 1000 - The 11th Century
Topic: Византийско изкуство
Image of the product:

Name of Author(s): www.peakview.bg
Name of Producer: www.peakview.bg
Language/s of Product: английски
Target Group: Няма ограничения по отношение на целевата група, подходяща и за ученици
Website last update: Не е приложимо
Overall Evaluation: fair
Availability of community:
статична статия, не позволява промени и осъвременяване.
Objectives & Structure:
Тази статия дава обща, добре структурирана информация за историята и изкуството представено в Бачковски манастир и промените в него от XI век насам.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс като допълнително четиво с препратки към източници на допълнителна информация
Description of contents:
Статия на английски език, разделена на няколко части: история, изкуство и архитектура.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: fair
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: fair
Educational and learning value: fair
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците. Сайтът дава възможност за достигане до допълнителни информационни източници.
Comments::
Добре би било да се добавят връзки към други материали, включително изображения. Общност на обучаващите се би могла да бъде изградена или да се предостави препратка към такава
Evaluation Date: 12 Май 2008
Name of teacher: Васил Василев
Name of School: Училище “Любен Каравелов”, Ямбол
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com