Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн материали за иконописците папа Витан Стари и папа Витан Млади

Country: Bulgaria
Century: 1700 - The 18th Century
Topic: Тревненска школа – Българско Възраждане
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com/ /множество статии от църковни вестници/
Name of Producer: www.pravoslavieto.com/
Language/s of Product: Български
Target Group: Обща аудитория
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статична статия
Objectives & Structure:
Първият материал предлага само изображения на творби на тревненски майстори, сред които са и избраните автори от рода Витан. Втората статия дава детайлна информация за папа Витан Млади и представя някои от творбите му.
Материалите не изискват специални умения от страна на тези, които се запознават с тях, а втория материал дава възможност за достигане до изчерпателна информация относно папа Витан Млади.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, но трябва да бъде подкрепена от допълнителни четива и снимки.
Description of contents:
Първият материал не е разделен на части. Той просто представя добри примери от работата и на двамата членове на рода Витан, както и на други тревненски майстори.
Вторият материал е разделен на три отделни под-статии:
- Папа Витан Млади /Йоаникий/ - един от последните иконописци на тревненската школа, България и света
- Похвална статия за твореца
- Иконописецът и града – работата на тревненския зограф папа Витан Млади /Йоаникий/ в Сливен
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Тези материали са подходящи за ползване от ученици. Съдържанието им може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене.
Те може да бъдат подкрепени от следните онлайн материали, предлагащи допълнителна информация:
http://www.answers.com/topic/tryavna-school-2?cat=entertainment
http://www.travel-bulgaria.org/Culture_and_History_Architectural_monuments_Tryavna.html
http://bgtravel.design.bg/etis/article.php?aID=217
Comments::
Допълнителна аналитична информация трябва да се добави за папа Витан стари. Упражнения и онлайн общност могат да бъдат много полезни.
Evaluation Date: 14 Май 2008
Name of teacher: Елена Маринова Хараламбиева
Name of School: 106 училище «Григорий Цамблак»
Country: България
Subjects Taught: Изящни изкуства

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com