Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия "Междукултурни интерпретации на художествените образи..."

Country: Bulgaria
Century: 1300 - The 14th Century
Topic: Старобългарски ръкопис от 1344–1345 - препис на Манасиевата хроника
Image of the product:

Name of Author(s): Barbara Zeitler
Name of Producer: http://findarticles.com/
Language/s of Product: Английски
Target Group: Обща аудитория, учители
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статия, насърчаваща коментари от страна на потребителите
Objectives & Structure:
Статията дава много задълбочен и добре структуриран анализ на съединяването на Изтока и Запада през средните векове, влиянието на Византийското изкуство върху средновековния Запад. Сблъсъкът е разгледан много по-задълбочено от простото взаимодействие на две свързани, но и много различни култури. Този сблъсък е анализиран в посока как едната култура навлиза във визуализацията на художествените образи на другата. Анализът включва и други обекти, освен Манасиевата хроника, но въпреки това е отличен учебен инструмент.
Тази статия е най-подходяща за учители по изкуство и история на изкуството, които биха могли да използват нейното съдържание в учебните си курсове.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, тъй като предоставя задълбочен анализ на Манасиевата хроника и сравнение с други подобни културни елементи.
Description of contents:
Статията не е разделена на сектори. Анализът обхваща различни сравнения и историко-културни елементи, свързани с Визайнтийското влияние.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: good
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: fair
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Материалът е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Най-добрият начин за ползването му би било комбинирането с изображенията представени на адрес: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search?search=manasses&go=Go
Comments::
Материалът е оценен високо, заради качеството на анализа. Въпреки това не е дадена най-високата оценка, тъй като липсват изображения в подкрепа на анализа, както и липсата на всякакви материали за упражнения или тестване. Такива биха могли да бъдат добавени. Материалът може да се разглежда като твърде комплициран за нивото на знание на учениците, и би било добре да се представи на по-достъпен език.
Evaluation Date: 16 Май 2008
Name of teacher: Боряна Бориславова Василева
Name of School: 21 СОУ ”Христо Ботев”
Country: България
Subjects Taught: Керамика, компютърна графика, история на изкуството, рисуване

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com