Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия за Боянската църква

Country: Bulgaria
Century: 1200 - The 13th Century
Topic: Византийско изкуство – Търновска школа
Image of the product:

Name of Author(s): Лозинка Койнова-Арнаудова Васил Китов
Name of Producer: Лозинка Койнова-Арнаудова Васил Китов
Language/s of Product: Английски
Target Group: Обща аудитория
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статична статия
Objectives & Structure:
Тази статия дава подробна и добре структурирана информация за Боянската църква като архитектурен паметник, стенописите и тяхната художествена стойност. Авторите са известни археолози и историци, със задълбочени познания за историческото и археологическото развитие на българските територии.
Сайтът не изисква специални умения от страна на тези, които боравят с информацията на него и е подходящ и за самообучение.

Предоставената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, и благодарение на добрите исторически, архитектурни и художествени обяснения и препратки може да предостави на обучаващите се изчерпателни познания за изкуството на Боянската църква.
Description of contents:
Въведение с образи на Архангел Гавраил (първа църква, северна стена), Светец-воин (първа църква, южна стена), Боянска църква (общ изглед от североизток)
Архитектурна и артистична композиция на Средновековните църкви и тяхната значимост - част I
Архитектурна и артистична композиция на Средновековните църкви и тяхната значимост - част II
Създателите на Боянската църква
Художествени техники
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: fair
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците. Също така предоставя информация с научна стойност, тъй като е разработен от известни учени в съответната област.
Comments::
Допълнителен материал за четене, нови изображения с по-добро качество и връзки с външни материали, биха били най-лесния начин да се повиши качеството на този онлайн ресурс.
Evaluation Date: 14 Май 2008
Name of teacher: Елена Маринова Хараламбиева
Name of School: 106 училище «Григорий Цамблак»
Country: България
Subjects Taught: Изящни изкуства

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com