Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Статия в уикипедия за Боянската църква

Country: Bulgaria
Century: 1200 - The 13th Century
Topic: Византийско изкуство, Търновска школа
Image of the product:

Name of Author(s): Много автори
Name of Producer: Уикипедия
Language/s of Product: английски, български, чехски, датски, немски, испански, френски, италианск
Website of the product: en.wikipedia.org/wiki/Boyana_Church
Target Group: Няма ограничения по отношение на целевата група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статия, позволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Статията дава подробна и добре структурирана информация както за Боянската църква като архитектурен паметник, така и за стенописите й и стойността й от гледна точка на изкуството.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и е добро средство за самообучение.
Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на добрите исторически, архитектурни и арт препратки може да предостави добри познания относно Боянската църква.
Description of contents:
Обща информация за Боянската църква
Архитектура
Стенописи – първи слой, втори слой
Късни стенописи
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: fair
Quality of the evaluation tools: fair
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Многото и качествени снимки и външни инфо-препратки предлагат задоволителна визуална информация, както и допълнителни четива.
Evaluation Date: 05.06.2008
Name of teacher: Красен Бербенков
Name of School: НУИ „Добри Христов” Варна
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com