Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Wikimedia материал съдържащ изображения на всички миниатюри от българския пре

Country: Bulgaria
Century: 1300 - The 14th Century
Topic: Старобългарски ръкопис от 1344 – 1345 - препис на Манасиевата хроника
Image of the product:

Name of Author(s): Сканирани изображения от книгата „Миниатюри от Манасиевата хроника”,
Name of Producer: Wikimedia
Language/s of Product: Английски, немски, български
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: 27 април 2008
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статия, позволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Материалът представлява сбирка на изображения на миниатюрите интегрирани във Ватиканския препис на хрониката. Той е добро средство за визуализация, което следва да бъде подкрепено от допълнителни четива.
Материалът е най-подходящ за преподаватели по изкуства и история на изкуствата, които биха могли да използват съдържанието му в класовете си.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс.
Description of contents:
Материалът съдържа сканирани копия от всички миниатюри, както са представени в книга на Иван Дуйчев.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: fair
Quality of the evaluation tools: fair
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Материалът е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Най-добрият начин за ползването му би било комбинирането с допълнителна информация.
Comments::
Полезно е добавяне на упражнения и методи за оценка. Добавянето на онлайн общност също би било от полза.
Evaluation Date: 05.06.2008
Name of teacher: Красен Бербенков
Name of School: НУИ „Добри Христов” Варна
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com