Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия за църквата „Свети Стефан” в Несебър

Country: Bulgaria
Century: 1500 - The 16th Century
Topic: Църквата “Свети Стефан”в Несебър
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: Български
Target Group: Обща аудитория
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статична статия
Objectives & Structure:
Статията дава добре структурирана информация за историята и изкуството в църквата Свети Стефан.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация относно други културни паметници от Несебър.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на наличните изображения и бележки може да даде сравнително добра представа за намиращите се произведения на изкуството в църквата.
Description of contents:
Статията предлага информацията разделена в два големи дяла – информация за черквата и информация за интериорните стенописи.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: good
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Материалът може да бъде ползван заедно със статията намираща се на http://www.ancient-nessebar.com/site/?cat=4&sub_cat=2&ss_cat=4 /на български и английски/.
Comments::
Да се добавят повече материали – повече материали за четене, нови изображения. Ако се добавят линкове към упражнения и тестове би било много полезно.
Evaluation Date: 14 Май 2008
Name of teacher: Елена Маринова Хараламбиева
Name of School: 106 училище «Григорий Цамблак»
Country: България
Subjects Taught: Изящни изкуства

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com