Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия за църквата „Свети Стефан” в Несебър

Country: Bulgaria
Century: 1500 - The 16th Century
Topic: Църквата “Свети Стефан”в Несебър
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: български
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
Mailing List
Newsgroup
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Статията дава добре структурирана информация за историята и изкуството в църквата Свети Стефан.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация относно други културни паметници от Несебър.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на наличните изображения и бележки може да даде сравнително добра представа за намиращите се произведения на изкуството в църквата.
Description of contents:
Статията представя информацията разделена в две големи секции – информация за черквата и информация за интериорните стенописи.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Материалът може да бъде ползван заедно със статията намираща се на http://www.ancient-nessebar.com/site/?cat=4&sub_cat=2&ss_cat=4 /на български и английски/.
Comments::
Потребителска общност, подобрена интерактивност, повече обяснения /образователно съдържание/, повече и по-качествени изображения.
Evaluation Date: 05 май 2008
Name of teacher: Гриша Великов Кубратов
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство и графичен дизайн

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com