Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн материали за тревненската школа и иконописците от рода Витан

Country: Bulgaria
Century: 1700 - The 18th Century
Topic: Тревненска школа – Българско Възраждане
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com/ /много статии от църковния вестник/
Name of Producer: www.pravoslavieto.com/
Language/s of Product: български
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Първият материал предлага само изображения на творби на тревненски майстори, сред които са и избраните автори от рода витан. Втората статия дава детайлна информация за папа Витан Млади и представя някои от творбите му.
Материалите не изискват специални умения от страна на тези, които се запознават с тях, а втория материал дава възможност за достигане до изчерпателна информация относно папа Витан Млади.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, но трябва да бъде подкрепена от допълнителни четива и снимки.
Description of contents:
Първият материал не е разделен на части. Той просто представя добри примери от работата и на двамата членове на рода Витан, както и на други тревненски майстори.
Вторият материал е разделен на три отделни под-статии:
- Папа Витан Млади /Йоаникий/ - един от последните иконописци на тревненската школа, България и света
- Похвална статия за твореца
- Иконописецът и града – работата на тревненския зограф папа Витан Млади /Йоаникий/ в Сливен
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: fair
Quality of the evaluation tools: fair
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж по-долу в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Тези материали са подходящи за ползване от ученици. Съдържанието им може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене.
Те може да бъдат подкрепени от следните онлайн материали, предлагащи допълнителна информация:
http://www.answers.com/topic/tryavna-school-2?cat=entertainment
http://www.travel-bulgaria.org/Culture_and_History_Architectural_monuments_Tryavna.html
http://bgtravel.design.bg/etis/article.php?aID=217
Comments::
Добавяне на потербителска общност, още външни препратки, упражнения и методи за оценка – в полза на учители и ученици.
Evaluation Date: 06.06.2008
Name of teacher: Красен Бербенков
Name of School: НУИ „Добри Христов” Варна
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com