Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Уики статия за Бачковски манастир

Country: Bulgaria
Century: 1000 - The 11th Century
Topic: Византийско изкуство
Image of the product:

Name of Author(s): Множество автори
Name of Producer: wikipedia
Language/s of Product: Английски, Български, Немски
Target Group: Обща аудитория, подходяща и за ученици и учители
Website last update: 6 Април 2008, 18:20
Overall Evaluation: good
Availability of community:
динамична статия, позволяваща промени от потребителите
Objectives & Structure:
Тази статия дава обща, добре структурирана информация за историята и изкуството представено в Бачковски манастир и промените в него от XI век насам.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, тъй като поради богатия снимков материал и многото линкове може да предостави богата информация за изкуството в Бачковския манастир.
Description of contents:
Статията на английски и български език е разделена на няколко секции: история, манастриски комплекс, факти за манастира, външни линкове.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците. Освен това статията предоставя информация за местоположението на гробницата и богата допълнително информация.
Comments::
Биха могли да бъдат добавени детайли за гробницата в манастира. Повече фотографии също биха били полезни.
Evaluation Date: 16 Май 2008
Name of teacher: Боряна Бориславова Василева
Name of School: 21 СОУ ”Христо Ботев”
Country: България
Subjects Taught: Керамика, компютърна графика, история на изкуството, рисуване

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com