Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Статия на Юнеско, включваща и видео материал

Country: Bulgaria
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Византийско изкуство – Палеологов стил
Image of the product:

Name of Author(s): ЮНЕСКО
Name of Producer: ЮНЕСКО
Language/s of Product: Английски
Website of the product: whc.unesco.org/en/list/45
Target Group: Обща аудитория
Website last update: 30 Април 2008
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статична статия
Objectives & Structure:
Статията предоставя подбрана от ЮНЕСКО информация за историята и художественото развитие на скалните църкви в Иваново, както и за причините за избора им и включването им в световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Статитята не изисква специални знания и умения и осигурява връзки към документи на ЮНЕСКО за този паметник, както и допълнителен видео материал.
Информацията от статията може да бъде включена в обучителен курс. Видео материалът може да бъде използван като демонстрационен материал за учениците.
Description of contents:
Тази статия не е разделена на секции – описанието на историческото и художественото развитие вървят заедно. Видео материалът е достъпен и може да се използва за по-точно представяне на паметника.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: fair
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците. Видое материалът може да бъде използван за демонстрации.
Comments::
Този материал може да бъде подобрен от страна на ЮНЕСКО. По-задълбочено проучване и по-богат снимков материал следва да бъдат предоставени на всички сайтове на ЮНЕСКО.
Evaluation Date: 14 Май 2008
Name of teacher: Елена Маринова Хараламбиева
Name of School: 106 училище «Григорий Цамблак»
Country: България
Subjects Taught: Изящни изкуства

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com