Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия с изображения от Кремиковски манастир

Country: Bulgaria
Century: 1400 - The 15th Century
Topic: Търновска школа – ктиторския портрет в черквата на Кремиковски манасти
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: Български, руски
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: fair
Availability of community:
Mailing List
Newsgroup
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Тази статия не дава достатъчно информация за манастира, но съдържа качествени изображения.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага няколко възможности за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на няколкото качествени изображения, може да даде добра представа за изкуството в Кремиковския манастир.
Description of contents:
Частта на български представя стенописите на манастира, докато руската дава информация за сегашното управление на манастира.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: fair
Clarity of structure, logical sequence of contents: fair
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: fair
Educational and learning value: fair
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: good
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: poor
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: fair
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този материал е подходящ за използване от страна на ученици. Той следва да бъде подкрепен от допълнителни източници на снимков материал, като например: http://news.webshots.com/album/256976780Jbivmc /където са представени изображения на оръжия/, и http://kdecheva.com/cmgallery/thumbnails.php?album=lastup&cat=-28 /отлични фотографии от интериора и екстериора/, както и на четива, като например http://en.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?guide=555, http://www.bulgarian-monasteries.com/archive/kremikovci_monastery.html /добра статия на английски език за изкуството и архитектурата на манастира/ и http://sic.mfa.government.bg/images/content/966/catalog%20-%20eng.pdf /статия за православните традиции в България – доста добър документ, богат на информация, подробности и добри визуализации/.
Comments::
За да стане по-полезен този материал следва да бъде обогатен с четива и упражнения. Следва да бъде направен по-интерактивен. Това важи за целия уеб-сайт: www.pravoslavieto.com, който предлага изключително ценна информация за българското изкуство през вековете, но който няма никаква „общностна” идея и пропуска плюсовете на истинската виртуална среда за обучение.
Evaluation Date: 07 юни 2008
Name of teacher: Виржиния Милкова Пенчева
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство, история на българското изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com