Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Sądecka szkoła malarstwa ołtarzowego ( tablicowego)

Country: Poland
Century: 1400 - The 15th Century
Topic: Sądecka szkoła malarstwa ołtarzowego ( tablicowego)
Image of the product:

Name of Author(s): Tadeusz Chrzanowski
Name of Producer: informacja internetowa "artinfo.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Okres wieków XIV-XVI to jednak przede wszystkim czas wielkiego rozwoju kulturalnego Sądecczyzny, zarówno jej miast, jak i wsi. Nowy Sącz staje się ważnym ośrodkiem nie tylko administracyjno-gospodarczym, ale także miejscem wizyt królów, działań artystów i rozwoju sztuki. Podobnie dzieje się z innymi miastami Sądecczyzny, które w tym czasie zyskują bogatą zabudowę miejską i liczne fundacje kościelne. Na wsiach powstają kościoły, kaplice z bogatym wyposażeniem w dzieła sztuki sakralnej – rzeźby i malarstwa oraz rzemiosła artystycznego. Rozwój sztuki sakralnej, który przybrał szczególnie znaczne rozmiary w końcu XIV i 1 poł. XV wieku skłonił niektórych historyków sztuki do wyróżnienia tzw. „szkoły sądeckiej” w malarstwie ołtarzowym (tablicowym). Szkołę tą stanowił zespół działających w tym okresie (około XV w.) w okolicach Nowego i Starego Sącza artystów, tworzących swe dzieła w podobnym klimacie liryzmu i konserwatyzmu. Cechy te upodabniały dzieła sądeckie do czternastowiecznej sztuki włoskiej („Nowy Sącz – polska Siena”). Ostatnie wyniki badań sugerują raczej dominujący wpływ ośrodka krakowskiego na te dzieła (szkoła krakowsko-sądecka) a zwolennicy tej tezy dostrzegając odrębność sztuki okolic Sączów zwracają uwagę, że fakt zachowania wielu zabytków w tych okolicach nie świadczy że tam powstały. Na XV wiek datuje się także rozwój tzw. stylu „Pięknych Madonn”, których poszczególne egzemplarze pochodzą z kościołów, a i być może z warsztatów sądeckich. Wśród nich wymienić można słynne Madonny z Krużlowej i Ptaszkowej. Bez względu jednak na ostateczny wynik tej dyskusji już teraz można stwierdzić, że Sądecczyzna tego okresu stanowiła obszar bogaty w wysokiej klasy dzieła, a jej sztuka promieniowała na okoliczne tereny.

Rozwój sztuki w tym okresie szedł także w parze z ogólnym podniesieniem poziomu wiedzy i świadomości wśród, oczywiście niektórych, warstw społecznych. Ziemia sądecka wydaje pierwszych studentów Uniwersytetu Krakowskiego pochodzących nie tylko z miast (Nowy i Stary Sącz, Grybów), ale także z: Barcic, Chełmca, Nawojowej, Podegrodzia, Rożnowa, Świerkli, Tęgoborzy i Tropia. Rozwojowi szkolnictwa towarzyszył zapewne także rozkwit literatury. Szlakami sądeckimi wędrują zapewne liczni ówcześni humaniści – pisarze, malarze, ludzie kultury, nauki i sztuki.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Michał Seroczyński
Name of School: CKU Sopot
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com