Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Katarzyna Kobro - jedna z najwybitniejszych rzeźbiarek w dwudziestoleciu międzywojennym.

Country: Poland
Century: 1900 - The 20th Century
Topic: Katarzyna Kobro - jedna z najwybitniejszych rzeźbiarek w dwudziestoleciu międzywojennym.
Image of the product:

Name of Author(s): Małgorzata Kitowska- łysiak
Name of Producer: informacja ze strony internetowej " culture.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Jedna z najwybitniejszych rzeźbiarek w dwudziestoleciu międzywojennym, urodzona w 1898 w Moskwie, zmarła w 1951 w Łodzi. Pozostawiła ilościowo niewielki, ale artystycznie doniosły dorobek, który po jej śmierci częściowo trzeba było rekonstruować, aby w pełni poznać innowacyjność i odwagę jej myśli. Niektóre, głównie najwcześniejsze prace, pozostały zaginione (znane są jedynie z przekazów ikonograficznych). Była też jedną z postaci najtragiczniejszych w polskiej historii sztuki XX wieku: wojenna tułaczka (spowodowana między innymi niemiecko-rosyjskim pochodzeniem), utrata części prac podczas wojny wyrzuconych na śmietnik, powojenne dramatyczne rozstanie z Władysławem Strzemińskim, konieczność zarobkowania na utrzymanie dziecka, walka o uniewinnienie w sprawie "o odstępstwo od narodowości polskiej" (rzeźbiarka podpisała w czasie wojny tzw. listę rosyjską), wreszcie walka ze śmiertelną chorobą - to wszystko wpłynęło na ograniczenie sił twórczych w ostatnich latach życia. W efekcie Kobro pozostała w cieniu Strzemińskiego, na marginesie dorobku środowiska łódzkiej awangardy. Kiedy jeszcze za jej życia, w roku 1948, w łódzkim muzeum otwierano pierwszą powojenną ekspozycję, w Sali Neoplastycznej Strzemiński uwzględnił, co prawda, pięć Kompozycji przestrzennych Kobro, ale jej samej nie zaproszono. Trzeba powiedzieć, że przynajmniej w ocenie jej twórczości Strzemiński pozostał wierny swojej najwcześniejszej opinii, którą sformułował już w 1922 roku, pisząc o niej jako o "najzdolniejszej z młodych" rzeźbiarzy i dodając: "[...] zjawiskiem o znaczeniu europejskim są jej rzeźby suprematyczne. Jej prace są prawdziwym krokiem naprzód, zdobywaniem wartości niezdobytych, nie są naśladownictwem Malewicza, a twórczością równoległą".
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: good
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU Sopot
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka Piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com