Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, relikty z XII wieku w Skalbmierzu

Country: Poland
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, relikty z XII wieku w Skalbmierzu
Image of the product:

Name of Author(s): informacja internetowa ze strony " albumy.pl"
Name of Producer: informacja internetowa ze strony " albumy.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Żeby trafić do Skalbmierza trzeba z Krakowa wyruszyć w stronę Proszowic i Kazimierzy Wielkiej. To niewielkie i senne miasteczko, z którego pochodził kanonik wawelski Stanisław (zm. 1431), pierwszy rektor odnowionej w 1400 roku Akademii Krakowskiej. Ale przede wszystkim zachowały się tu relikty dawnego, pochodzącego z XII w. kolegiackiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Skalbmierska świątynia była kościołem jednonawowym, zamkniętym niezachowaną do dziś apsydą (w jej miejscu widnieje dziś trapezowe zamknięcie gotyckie z przyporami) i dwiema czworobocznymi wieżami od strony zachodniej. Kościół miał pokaźne rozmiary, wieże mierzyły przeszło 20 metrów wysokości. W połowie XV wieku dobudowano doń od strony zachodniej duży gotycki korpus nawowy, przez co romańska nawa stała się prezbiterium, zaś wieże znalazły się w połowie długości świątyni, zamykając od wschodu nowe nawy boczne. Do dziś zachowały się wykonane w technice opus emplectum mury prezbiterium ze śladami rozglifionych okien oraz praktycznie całe wieże, w których jednak zamurowano biforia, przepruto ostrołukowe okna i, rzecz jasna, zmieniono im hełmy. Przebito też arkadę otwierającą przyziemie wieży południowej na południową nawę boczną.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com