Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Уики статия за скалните църкви в Иваново

Country: Bulgaria
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Византийско изкуство – Палеологов стил
Image of the product:

Name of Author(s): Множество автори
Name of Producer: wikipedia
Language/s of Product: Български, Немски, Чешки, Английски, Испански, Финландски, Френски, Унгарс
Target Group: Обща аудитория
Website last update: 16 Март 2008
Overall Evaluation: good
Availability of community:
динамична статия, позволяваща промени от потребителите
Objectives & Structure:
Статията предоставя изчерпателна информация за историята и художественото развитие на скалните църкви в Иваново.
Статитята не изисква специални знания и умения от потребителите и осигурява линкове към различни допълнителни материали.

Информацията от статията може да бъде включена в обучителен курс. Информацията е придружена от няколко добри фотографии.
Description of contents:
Тази статия не е разделена на секции – описанието на историческото и художественото развитие вървят заедно. Налице са връзки към материали, предоставящи допълнително информация.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Добавяне на снимков материал
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците.
Evaluation Date: 16 Май 2008
Name of teacher: Боряна Бориславова Василева
Name of School: 21 СОУ ”Христо Ботев”
Country: България
Subjects Taught: Керамика, компютърна графика, история на изкуството, рисуване

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com