Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Kościół Piotra i Pawła, relikty z XII wieku.

Country: Poland
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Kościół Piotra i Pawła, relikty z XII wieku.
Image of the product:

Name of Author(s): Małgorzta Fugiel - Kuźminska
Name of Producer: informacja internetowa ze strony " albumy.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Była to niewielka, jednonawowa świątynia zamknięta od wschodu apsydą, od zachodu posiadająca emporę (zachował się fundament filara). Do dziś zachowały się jedynie romańskie ściany dzisiejszego prezbiterium, które powstało z romańskiej nawy po rozbudowie kościoła.
Po stronie północnej odsłonięto nad późniejszą nadbudówką fragment ściany z widocznym rozglifionym obustronnie okienkiem, którego półkoliste zamknięcie nieśmiało wystaje zza blaszanego daszku.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com