Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Archi opactwo Cystersów w Jędrzejowie przykładem architektury XII wieku

Country: Poland
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Archi opactwo Cystersów w Jędrzejowie przykładem architektury XII wieku
Image of the product:

Name of Author(s): Małgorzata Fugiel- Kuźmińska
Name of Producer: informacja internetowa " albumy.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Na trasie Kraków-Warszawa trafiamy do Jędrzejowa, a w nim - do Archiopactwa Cystersów, dzisiaj również sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka.

Jędrzejowski klasztor ufundowali biskup wrocławski Janik Jaksa i jego brat Klemens w 1140 roku. Zakonnicy przybyli tu z Francji, z opactwa w Morimond. Klasztorny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny konsekrowany został w 1210 roku przez bł. Wincentego Kadłubka, który w tym opactwie spędził ostatnie 5 lat swojego życia i to tutaj najprawdopodobniej powstała czwarta księga jego Chronica Polonorum. Bł. Wincenty dokonał w Jędrzejowie swojego obfitującego w liczne dzieła historyczne żywota (a przynajmniej, twierdzą niektórzy, w liczne piękne dzieła baśniopisarskie...) i tu został pochowany, w osobnej kaplicy, w północnej nawie kościoła.

Dzisiejszy kościół, zbudowany w stylu późnoromanskim, zgodnie z założeniami warsztatu cysterskiego, został gruntownie przebudowany w dobie baroku i z jego pierwotnej romańskości nic w zasadzie nie zostało. Przyglądając się obłupanemu z tynku filarowi można co prawda dopatrzyć się tam dużo starszego kamienia, ale to za mało, żeby stwierdzić, że pozostały jakieś tu konkretne romańskie relikty. Z interesującego nas okresu historii znaleźć tu można jedynie przy wejściu do zakrystii wczesnogotycki (1319) nagrobek Pakosława z Mstyczowa, kasztelana krakowskiego. Jędrzejów słynie natomiast ze swoich organów, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com