Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Електронна статия за Захари Зограф

Country: Bulgaria
Century: 1800 - The 19th Century
Topic: Българско Възраждане – Захари Зограф
Image of the product:

Name of Author(s): Георги Тодоров
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: български
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Mailing List
Newsgroup
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Статията дава обща, но добре структурирана информация относно живота и работата на Захари Зограф.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на качествените изображения може да предложи добра информация на обучаемите.
Description of contents:
Статията не е разделена на отделни части. Тя прави представяне на живота и творчеството на автора и предлага няколко добри изображения на част от творбите му.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: good
Usability / easiness of navigation: good
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: fair
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Той предлага информация и изображения на някои от няй-известните творби на автора.
Comments::
Включване на общност на потребителите, още материали и визуална информация. Изображенията трябва да са с висока резолюция и галерията трябва да бъде обогатена. Творчеството на автора е толкова богато, че представянето му пред Европа е задължително.
Evaluation Date: 05 май 2008
Name of teacher: Виржиния Милкова Пенчева
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство, история на българското изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com