Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jako przykład stylu romańskiego w Polsce

Country: Poland
Century: 1000 - The 11th Century
Topic: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jako przykład stylu romańskiego w Polsce
Image of the product:

Name of Author(s): Małgorzata Fugiel- Kuźmińska
Name of Producer: informacja internetowa ze strony " albumy.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Będąc w Krakowie warto odwiedzić Tyniec, gdzie na warownej skale stoi opactwo benedyktynów z kościołem św. Piotra i Pawła. Miejsce to ma przebogatą i niezwykle interesującą historię, która sięga nawet VIII wieku przed naszą erą! Od tysięcy lat to trudno dostępne miejsce pełniło funkcje obronne, w średniowieczu znajdowała się tutaj warownia. Opactwo położone jest w niezwykle malowniczej okolicy - tutaj kończy się Jura Krakowsko-Częstochowska, a między Tyńcem a Piekarami znajduje się przełom Wisły.

Benedyktyni przybyli do Krakowa w 1044 roku, sprowadzeni przez Kazimierza Odnowiciela. Osadzeni zostali przy katedrze wawelskiej. Następnie w latach siedemdziesiątych XI wieku król Bolesław Śmiały ufundował dla części konwentu opactwo w Tyńcu. Powstała tutaj romański kościół św. Piotra i Pawła oraz budynki klasztorne, a całe wzgórze zostało ufortyfikowane. Niestety kres romańskiemu Tyńcowi położył najazd tatarski w 1260 roku - wszystko spłonęło. Tyniec odbudowano w stylu gotyckim, a następnie przebudowano w stylu barokowym.

Dlatego niestety tak niewiele zostało tutaj z okresu romańskiego... W kościele nie znajdziemy praktycznie nic. Szczęśliwie, od strony krużganków zachowała się do wysokości 5 metrów XI-wieczna romańska ściana z ciosów kamiennych. Znajdujemy tu ślady rozglifionych okienek, a przede wszystkim niewielki, ale nienaruszony portal datowany na 2 połowę XI wieku.

Na krużganki wpuszczeni zostaliśmy konspiracyjnie przez miłego furtiana (dziękujemy!!!) i w prawie całkowitych ciemnościach, z dźwiękami Ave Maria w tle (w kościele odbywał się właśnie ślub) z tzw. "partyzanta" robiliśmy zdjęcia...

Jan Adamczewski podaje, że przy okazji prac archeologicznych w latach 60. XX wieku odkryto pod posadzką prezbiterium fundamenty pierwszej romańskiej świątyni, a wśród nich - 7 bogato wyposażonych grobów opatów tynieckich (XI-XIII wiek). To właśnie tutaj znaleziono XI-wieczny złoty kielich podróżny z pateną z wyrzeźbionymi krzyżem i ręką Opatrzności, które dzisiaj znajdują się w Skarbcu Koronnym na Wawelu. Na świecie zachowały się tylko dwa takie kielichy, a jeden z nich znaleziono właśnie w Tyńcu.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com