Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Официален сайт на Боянската църква

Country: Bulgaria
Century: 1200 - The 13th Century
Topic: Византийско изкуство, Търновска школа
Image of the product:

Name of Author(s): Национален исторически музей
Name of Producer: Национален исторически музей
Language/s of Product: Български, английски, немски
Website of the product: www.boyanachurch.org/
Target Group: Няма ограничения по отношение на целевата група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статичен материал, непозволяващ осъвременяване
Objectives & Structure:
Този уеб-сайт дава много добре структурирана информация за историята и арт развитията, през които е минала Боянската църква.
Сайтът не изисква специални умения от страна на ползвателите и предоставя възможност за достигане до изобилна информация относно допълнителни подробности, относно които обучаващият се има много малко познания.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на многото изображения може да предложи на обучаващите се пълни познания относно изкуството в Боянската църква.
Description of contents:
Начална страница /обща информация за сайта/, история на Боянската църква, архитектура /архитектурните елементи на църквата/, галерия /арт елементи/, контакти
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да се ползва за дискусии, както и за автономно учене. Освен това представената инфромация за този UNESCO обект е официална и изчерпателна и е подкрепена от добри визуални материали.
Comments::
Потребителска общност може да бъде добавена. Още подробности относно стенописите следва да бъдат представени с цел постигане на пълнота и повишена образователна стойност.
Evaluation Date: 06 май 2008
Name of teacher: Виржиния Милкова Пенчева
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство, история на българското изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com