Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия за манастира.

Country: Bulgaria
Century: 1600 - The 17th Century
Topic: “Христос велик архангел”; “Преображение Христово”; 12 сцени от живота н
Image of the product:

Name of Author(s): www.bulgaria-trips.info
Name of Producer: www.bulgaria-trips.info
Language/s of Product: английски
Target Group: Неограничена целева група
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: fair
Availability of community:
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Статията дава обща информация за историята на региона и манастирите.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс ако е подкрепена от допълнителни четива и изображения.
Description of contents:
Текстът е структуриран в три части – обща информация за село Арбанаси, където е разположен манастира, обща информация за манастира „Св. Никола” и обща информация за втори манастир в същия регион.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: fair
Clarity of structure, logical sequence of contents: fair
Usability / easiness of navigation: good
The website is interesting / stimulating: fair
Educational and learning value: fair
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: good
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: poor
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: fair
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Представената информация може да бъде комбинирана с информацията налична на http://www.arbanassibg.com/page.php?lang=bg&dir=1&id=11 /статия за манастира на български език/ и http://oikumen.blogspot.com/2007/05/blog-post.html /добре разработен blog с много информация и добри фотографии/.
Comments::
Материалът носи добър учебен потенциал, който би могъл да бъде допълнително подкрепен чрез добавена интерактивност, упражнения и методи за оценка.
Evaluation Date: 05 май 2008
Name of teacher: Виржиния Милкова Пенчева
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство, история на българското изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com