Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Kościół św. Jana Chrzciciela z XII wieku w Prandocinie

Country: Poland
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Kościół św. Jana Chrzciciela z XII wieku w Prandocinie
Image of the product:

Name of Author(s): Małgorzata Fugiel- Kuźmińska
Name of Producer: informacja internetowa ze strony " albumy.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Kościół św. Jana Chrzciciela zbudowano z jasnych ciosów piaskowca, od których kolorystycznie odcina się ceglane prezbiterium. Ściany zewnętrzne kościoła były bogato dekorowane - zachowały się tutaj lizeny i fryz arkadkowy.
Wiek XII

Pierwotny romański kościół był jednonawowym złożeniem dwuchórowym na planie prostokąta. Nawa główna była od wschodu i zachodu zamknięta półkolistymi apsydami. Jedynym wejściem do budowli był ozdobny portal umieszczony w ścianie południowej.
Wiek XV

W XV w. miało miejsce rozebranie wschodniej apsydy i zastąpienie jej obszernym, prostokątnym prezbiterium. Uzyskane przy rozbiórce kamienne bloki ciosane wykorzystano przy budowie dolnej partii nowego prezbiterium. Poszerzono także otwory okienne w północnej i południowej ścianie kościoła.
Barok

Kolejne istotne zmiany w bryle architektonicznej miały miejsce w epoce baroku, najprawdopodobniej w okolicach II poł. XVII w. Dobudowano prostokątne zakrystie, ustawione symetrycznie po północnej i południowej stronie nawy głównej oraz kruchtę przylegającą do apsydy zachodniej, w której znajdowało się teraz główne wejście do wnętrza budowli. Dwa portale wejściowe od północy i południa zostały zamurowane. Pierwotne niewielkie okienka na północnej i południowej ścianie zostały zamurowane, a pod nimi wybito nowe, znacznie większe okna barokowe.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com