Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия с изображения от Кремиковски манастир

Country: Bulgaria
Century: 1400 - The 15th Century
Topic: Търновска школа – ктиторския портрет в черквата на Кремиковски манасти
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: Български, руски
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Mailing List
Newsgroup
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Тази статия не дава достатъчно информация за манастира, но съдържа качествени изображения.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага няколко възможности за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на няколкото качествени изображения, може да даде добра представа за изкуството в Кремиковския манастир.
Description of contents:
Частта на български представя стенописите на манастира, докато руската дава информация за сегашното управление на манастира.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: fair
Quality of the evaluation tools: fair
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този материал е подходящ за използване от страна на ученици. Той следва да бъде подкрепен от допълнителни източници на снимков материал, като например: http://news.webshots.com/album/256976780Jbivmc /където са представени изображения на оръжия/, и http://kdecheva.com/cmgallery/thumbnails.php?album=lastup&cat=-28 /отлични фотографии от интериора и екстериора/, както и на четива, като например http://en.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?guide=555, http://www.bulgarian-monasteries.com/archive/kremikovci_monastery.html /добра статия на английски език за изкуството и архитектурата на манастира/ и http://sic.mfa.government.bg/images/content/966/catalog%20-%20eng.pdf /статия за православните традиции в България – доста добър документ, богат на информация, подробности и добри визуализации/.
Comments::
Комбинирането на упражнения и методи за оценка би направило сайта много интерактивен и полезен за учениците.
Evaluation Date: 05.06.2008
Name of teacher: Красен Бербенков
Name of School: НУИ „Добри Христов” Варна
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com