Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Уики статия за Боянската църква

Country: Bulgaria
Century: 1200 - The 13th Century
Topic: Византийско изкуство – Търновска школа
Image of the product:

Name of Author(s): Множество автори
Name of Producer: wikipedia
Language/s of Product: Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Испански, Френски, Италиански,
Website of the product: en.wikipedia.org/wiki/Boyana_Church
Target Group: Обща аудитория
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статия, позволяваща промени от страна на потребителя
Objectives & Structure:
Тази статия дава подробна и добре структурирана информация за Боянската църква като архитектурен паметник, стенописите и тяхната художествена стойност.
Сайтът не изисква специални умения от страна на тези, които боравят с информацията на него и е подходящ и за самообучение.

Предоставената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, и благодарение на добрите исторически, архитектурни и художествени обяснения и препратки може да предостави на обучаващите се изчерпателни познания за изкуството на Боянската църква.
Description of contents:
Обща информация за Боянската църква: архитектура, стенописи – първи и втори слой, по-късни стенописи.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците. Богатият снимков материал е с добро качество и заедно с външните линкове са много добър източник на информация.
Comments::
Материалът може да бъде подобрен чрез добавяне на симулационни упражнения и инструменти за оценка, които ще го превърнат в отличен онлайн учебен материал.

Много добър учебен материал. Използването му е препоръчително.
Evaluation Date: 12 Май 2008
Name of teacher: Васил Василев
Name of School: Училище “Любен Каравелов”, Ямбол
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com