Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Електронна статия за Захари Зограф

Country: Bulgaria
Century: 1800 - The 19th Century
Topic: Българско Възраждане – Захари Зограф
Image of the product:

Name of Author(s): Множество автори
Name of Producer: wikipedia
Language/s of Product: Английски
Website of the product: en.wikipedia.org/wiki/Zahari_Zograf
Target Group: Обща аудитория
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статия, позволяваща осъвременяване от страна на потребителите
Objectives & Structure:
Статията дава обща, но добре структурирана информация относно живота и работата на Захари Зограф, както и няколко линка към външни информационни източници и визуални материали.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация по темата, за тези които не са запознати с творчеството на автора.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на качествените изображения може да предложи добра информация на обучаемите.
Description of contents:
Статията не е разделена на отделни части. Тя прави представяне на живота и творчеството на автора и предлага линкове към външни източници на информация, включително добри изображения на част от творбите му.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Той предлага информация и изображения на някои от няй-известните творби на автора. Тази статия може да бъде използвана съвместно с: http://www.pravoslavieto.com/manastiri/preobrazhenski/index.htm#Koлелото /предоставя информация за Преображенския манастир и известната творба „Колелото на живота”/, http://www.pravoslavieto.com/manastiri/troyanski/index.htm /онлайн статия за Троянския манастир/ и http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/Home_page_en.htm /уебсайт на Рилския манастир, който е още един прекрасен пример за творчеството на захари Зограф/.
Comments::
Качеството на този материал може да бъде повишено, ако се предостави възможност за обмен на информация между обучаващата се общност, онлайн подпомагане, допълнителни препратки и визуални материали.
Evaluation Date: 12 Май 2008
Name of teacher: Васил Василев
Name of School: Училище “Любен Каравелов”, Ямбол
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com