Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Статия за Бачковски манастир

Country: Bulgaria
Century: 1000 - The 11th Century
Topic: Византийско изкуство
Image of the product:

Name of Author(s): www.peakview.bg
Name of Producer: www.peakview.bg
Language/s of Product: английски
Target Group: Няма ограничения по отношение на целевата група.
Website last update: Не е приложимо
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статична статия, не позволява промени и осъвременяване
Objectives & Structure:
Статията дава обща, добре структурирана информация за историята и изкуството представено в Бачковски манастир и промените в него от XI век насам.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация по темата.
Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс като допълнително четиво с препратки към източници на допълнителна информация.
Description of contents:
Статия на английски език, разделена на няколко части: история, изкуство и архитектура.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: fair
Quality of the evaluation tools: fair
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Сайтът дава възможност за достигане до допълнителни информационни източници.
Comments::
Добавяне на упражнения и методи за оценка би подобрило изключително материала.
Evaluation Date: 05.06.2008
Name of teacher: Красен Бербенков
Name of School: НУИ „Добри Христов” Варна
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com