Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

“Междукултурни интерпретации на художествените образи в Средните век

Country: Bulgaria
Century: 1300 - The 14th Century
Topic: Старобългарски ръкопис от 1344 – 1345 - препис на Манасиевата хроника
Image of the product:

Name of Author(s): Барбара Цайтлер
Name of Producer: http://findarticles.com/
Language/s of Product: английски
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статия, позволяваща читателски коментари
Objectives & Structure:
Тази статия дава добре структуриран арт-исторически анализ на връзките между изтока и запада през средните векове, влиянието на византийското изкуство върху средновековното западно изкуство. Връзката е разгледана от гледна точка на две свързани, но същевременно много различни култури. От гледна точка на визуалните изкуства, връзката между изтока и запада е анализирана като начина, по който едната култура възприема визуалните изображения на другата. Анализът включва други обекти в допълнение към Манасиевата хроника, но въпреки това е отличен учебен инструмент.
Статията е най-подходяща за учители по история на изкуствата, които биха могли да използват съдържанието в класовете си.

Представената информация може да бъде включена в учебен курс, който предлага силен анализ на изкуството присъстващо в Манасиевата хроника и сравнение с други подобни културни елементи.
Description of contents:
Статията не е разделена на секции. Анализът преплита различни сравнения и историческо-културни елементи свързани с византийското въздействие.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: fair
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: good
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: good
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Материалът е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието може да бъде използвано за дискусии и автономно учене. Най-добрия начин за ползване на материала е в комбинация с изображенията представени на: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search?search=manasses&go=Go
Comments::
Трябва да бъдат добавени изображения или поне препратки към други онлайн информационни ресурси, предлагащи добри визуализации.
Evaluation Date: 05 май 2008
Name of teacher: Виржиния Милкова Пенчева
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство, история на българското изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com