Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Sztuka Romańska w Polsce

Country: Poland
Century: 1000 - The 11th Century
Topic: Sztuka Romańska w Polsce
Image of the product:

Name of Author(s): Informacja internetowa " Kultura. Wiara"
Name of Producer: Informacja internetowa z portalu " Kultura. Wiara"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
Sztuka romańska: Droga do nieba

Na przełomie X i XI wieku Europa wypracowała własne, nowatorskie rozwiązania artystyczne. Przejawiały się one przede wszystkim w sztuce sakralnej. Jak pisał w 1003 roku Glauber, mnich z Cluny (Burgundia we Francji): "Było to tak, jakby cała ziemia zrzuciwszy z siebie jednym wstrząśnięciem stare łachmany, przyodziała się wszędzie w białą szatę kościołów". Nowy styl, nazwany później romańskim, powstał we Francji. Szybko rozprzestrzenił się na całą Europę. I choć teraz wydaje on nam się spójny i jednolity, to w rzeczywistości wykształcił ogromne bogactwo odmian i wariantów. Europa XI i XII wieku to czas tzw. rozdrobnienia feudalnego. Państwa zamieniły się w luźne federacje faktycznie niezależnych posiadłości poszczególnych feudałów, powiązanych ze sobą tylko zasadami wasalnych powinności. Dlatego sztuka romańska wygląda zupełnie inaczej nie tylko w poszczególnych państwach, ale nawet w różnych regionach.

Wysoka wieża nad skrzyżowaniem naw jest częstym rozwiązaniem w architekturze romańskiej. Kościół St. Sermin w Tuluzie (Francja), 1095-1135Jest jednak oczywiście coś, co tę sztukę łączy. Układ przestrzenny romańskiego kościoła zawsze cechuje swoista logika – prosta i czytelna. Polega ona na wyraźnym wyodrębnianiu poszczególnych części i elementów budowli, na jasnym określaniu ich funkcji, podkreślaniu hierarchii. Wyrazem owej logiki jest tzw. system wiązany: oparcie planu budowli na układzie kwadratów zestawianych kolejno czy też przyporządkowanych sobie w taki sposób, że każdemu dużemu kwadratowi nawy głównej odpowiadają dwa mniejsze, o połowę węższej, nawy bocznej. Cały plan opiera się w ten sposób na wspólnym kwadratowym module. W ten układ kwadratów włącza się także rozwiązanie części wschodniej kościoła, z nawą poprzeczną i chórem, oraz części zachodniej, której przywrócono funkcję partii wejściowej, nie blokowanej już, jak to bywało w czasach karolińskich, przez dodatkową nawę poprzeczną i apsydę. Dzięki temu kościół uzyskuje wyraźną oś. Główny akcent wysokościowy bryły stanowi natomiast skrzyżowanie nawy głównej z równej jej wysokością nawą poprzeczną. Nad skrzyżowaniem tym wyrasta zazwyczaj potężna, kwadratowa wieża, której podporządkowane są hierarchicznie pozostałe człony budowli.

Chór składał się z reguły z jednego lub nawet kilku kwadratowych przęseł, stanowiących przedłużenie nawy głównej. Przedłużane poza nawę poprzeczną były również towarzyszące nawie głównej nawy boczne.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: good
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: excellent
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Kamila Kucharska
Name of School: CKU
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com