Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Документи за основите на Византийското монашество

Country: Bulgaria
Century: 1000 - The 11th Century
Topic: Византийско изкуство
Image of the product:

Name of Author(s): Paul Gautier, “Le typikon du sébaste Grégoire Pakourianos,” REB 42 (1984), 5–145, at 19–133. Преводач: Робърт Джордан
Name of Producer: Ръкопис: Chios Koraes 1598 Издател на превода: Dumbarton Oaks Research Library and Collection Washington, D.C.
Language/s of Product: Английски /Други преводи: Френски, Gautier, “Pakourianos,” 18–132; Руски, V. A. Arutyunova- Fidanyan, Typik Gregoriya Pakuriana (Yerevan, 19
Website of the product: www.doaks.org/typikaPDF/typ032.pdf
Target Group: Учители
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статична статия, част от „Документи за основите на Византийското мона
Objectives & Structure:
Тази статия дава много подробна информация за архитектурата и ежедневието във Византийските манастири. Тази секция, която е посветена на Бачковския манастир, дава подробна информация за костницата (архитектурно наследство), но и за други елементи, които са предопределили артистичните и архитектурни течения от този период.
Тази статия би била полезна най-вече за учители по изкуство и история на изкуството.

На база на материала представен в тази статия може да бъди изгаредн учебен курс. Но трябва да се добавят визуални материали.
Description of contents:
- Кариера на основателя
- Късна история на основаването, включително ера на Грузинското управление, ера на Българското управление, съдбата на Типикона и на основаването
- Архитектурно доказателство, включително Бачковската Костница, представляваща план за манастира
- Анализ, който включва: модел на типикон, животът на монасите, въпроси на основаването, финансови въпроси, цалостна философия, външни връзки
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: good
Usability / easiness of navigation: fair
The website is interesting / stimulating: fair
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: fair
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Тази статия не е подходяща за директно използване от учениците. Нейното съдържание може да бъде използвано от учителите за подготовка на допълнителни материали по предмета. Материалът следва да бъде подкрепен от изображения, които изцяло липсват в този документ.
Comments::
Този продукт трудно може да бъде подобрен. Той просто трябва да бъде обработен от учителите, за да може да се интегрира в учебните курсове. Материалът не може да бъде използван самостоятелно от учениците.

Обработката на материала може да отнеме доста време, но той съдържа много интересна информация, която може да се изпорзва за повишаване на интереса на учениците както към самото изкуство, така и към живота на монасите по това време.
Evaluation Date: 14 Май 2008
Name of teacher: Елена Маринова Хараламбиева
Name of School: 106 училище «Григорий Цамблак»
Country: България
Subjects Taught: Изящни изкуства

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com