Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Статия за Владимир Димитров - Майстора

Country: Bulgaria
Century: 1900 - The 20th Century
Topic: Национално изкуство – реализъм – Владимир Димитров - Майстора
Image of the product:

Name of Author(s): Валентина Асенова Университет Пенсилвания
Name of Producer: Университет Пенсилвания
Language/s of Product: английски
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: 2006
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
статична статия, непозволяваща осъвременяване
Objectives & Structure:
Статията предлага добре структурирана информация за творчеството на художника и използваните от него похвати. Тя прави добри сравнения и съпоставки относно влиянието, което твореца е оказал върху други и обратно. Материалът има за цел да изгради завършен образ на творчеството на автора като постави фокуса върху една негова творба – женски портрет.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага възможност за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който обаче трябва да е подкрепен от допълнителни четива и снимки на аторови творби.
Description of contents:
Въведение
За модерното изкуство
Кратка история на България и нейното изкуство
Раждането на модерното изкуство в България: национален стил
Българската мадона на Димитров
Погрешни тълкувания и експлоатация: комунистическа пропаганда
Библиография
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: excellent
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: fair
Quality of the evaluation tools: fair
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Description of how the website can be used with the students::
Статията е подходяща за използване от страна на ученици. Съдържанието й може да бъде обсъждано и ползвано за самостоятелно четене. Тя може да бъде използвана заедно с:
http://www.artimpresia.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=98&task=videodirectlink&id=12 /добро видео за твореца – на български/
http://www.artgallery-themaster.com/bg/index.htm /официален сайт на едноименния музей – добри изображения и история/
Evaluation Date: 06.06.2008
Name of teacher: Красен Бербенков
Name of School: НУИ „Добри Христов” Варна
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com