Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Статия за Боянската църква

Country: Bulgaria
Century: 1200 - The 13th Century
Topic: Византийско изкуство – Търновска школа
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: Български
Target Group: Няма ограничение
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статична статия
Objectives & Structure:
Тази статия дава подробна и добре структурирана информация за Боянската църква като архитектурен паметник, стенописите и тяхната художествена стойност.
Множеството добри фотографии и връзките към допълнителни материали (достъпни на английски език), виртуалният тур достъпен на адрес: http://www.seebg.net/BoianskaCarkva/ представящ паметника преди неговата реставрация 2006 г., както и интерактивната галерия със снимки, представяща стенописите след реставрацията: http://www.bnr.bg/NR/rdonlyres/393D17D4-6334-43F1-9EA6-9C30892B4E3F/0/boyanska_cherkva.swf могат да бъдат много полезни в учебния процес.
Сайтът не изисква специални умения от страна на тези, които боравят с информацията на него и е подходящ и за самообучение.

Предоставената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, и благодарение на добрите исторически, архитектурни и художествени обяснения и препратки може да предостави на обучаващите се изчерпателни познания за изкуството на Боянската църква.
Description of contents:
Обща информация за Боянската църква
Реставрация
Стенописи
Късни стенописи
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: good
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му е подходящо за организиране на дискусии, както и за самостоятелно ползване от страна на учениците. Богатият снимков материал е с добро качество и заедно с външните линкове са много добър източник на информация.
Comments::
Сравнително ниската оценка е дадена поради недостатъчния анализ, представен в този материал. Отчитайки факта, че това е един от най-ценните паметници на българската история и изкуство, представянето му следва да бъде придружено от по-задълбочен анализ. От друга страна снимковият материал предоставя задоволитена информация за изкуството скрито вътре в църквата.
Evaluation Date: 16 Май 2008
Name of teacher: Боряна Бориславова Василева
Name of School: 21 СОУ ”Христо Ботев”
Country: България
Subjects Taught: Керамика, компютърна графика, история на изкуството, рисуване

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com