Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия с изображения от Кремиковски манастир

Country: Bulgaria
Century: 1400 - The 15th Century
Topic: Търновска школа – ктиторския портрет в черквата на Кремиковски манасти
Image of the product:

Name of Author(s): www.pravoslavieto.com, снимки Албена Вачева
Name of Producer: www.pravoslavieto.com
Language/s of Product: Български, руски
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: неприложимо
Overall Evaluation: good
Availability of community:
статична статия
Objectives & Structure:
Тази статия не дава достатъчно информация за манастира, но съдържа качествени изображения.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея и предлага няколко възможности за достигане до допълнителна информация по темата.

Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс, който благодарение на няколкото качествени изображения, може да даде добра представа за изкуството в Кремиковския манастир.
Description of contents:
Частта от статията на български език представя информация за стенописите в манастира, докато частта на руски език дава информация за настоящето управление на манастира.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: good
Clarity of structure, logical sequence of contents: fair
Usability / easiness of navigation: good
The website is interesting / stimulating: good
Educational and learning value: good
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: good
Degree and quality of interaction: poor
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
How the product could be improved?: Виж в коментари!
Description of how the website can be used with the students::
Този материал е подходящ за използване от страна на ученици. Той следва да бъде подкрепен от допълнителни източници на снимков материал, като например: http://news.webshots.com/album/256976780Jbivmc /където са представени изображения на оръжия/, и http://kdecheva.com/cmgallery/thumbnails.php?album=lastup&cat=-28 /отлични фотографии от интериора и екстериора/, както и на четива, като например http://en.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?guide=555, http://www.bulgarian-monasteries.com/archive/kremikovci_monastery.html /добра статия на английски език за изкуството и архитектурата на манастира/ и http://sic.mfa.government.bg/images/content/966/catalog%20-%20eng.pdf /статия за православните традиции в България – доста добър документ, богат на информация, подробности и добри визуализации/.
Comments::
Добре би било да се добави учебен материал към богатия снимков материал за манастира. Сайтът би спечелил и ако се добавят инструменти за оценка и упражнения.
Evaluation Date: 12 Май 2008
Name of teacher: Васил Василев
Name of School: Училище “Любен Каравелов”, Ямбол
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com