Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Онлайн статия за Ивановските скални църкви

Country: Bulgaria
Century: 1100 - The 12th Century
Topic: Византийско изкуство – Палеологов стил – 3тата и последна фаза на незав
Image of the product:

Name of Author(s): http://www.bulgarianmonastery.com/
Name of Producer: http://www.bulgarianmonastery.com/
Language/s of Product: английски, български
Target Group: Неограничена целева група.
Website last update: Неприложимо
Overall Evaluation: fair
Availability of community:
коментари на потребителите
Objectives & Structure:
Статията дава обща информация за историята и изкуството представено в Ивановските скални църкви.
Статията не изисква специални умения от страна на тези, които се запознават с нея.
Представената информация може да бъде инкорпорирана в учебен курс. Няколко изображения съпровождат информация.
Description of contents:
Статиите на английски и български не са разделени на отделни части – описанието на историческите и арт развития вървят заедно. Няма препратки към други материали, но има изобилна информация за всички български манастири, което предлага добри възможности за сравнения и паралелно проучване.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: fair
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: excellent
The website is interesting / stimulating: fair
Educational and learning value: fair
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: fair
Degree and quality of interaction: good
Exploitation of the electronic potential: fair
Availability and quality of simulation exercises: poor
Quality of the evaluation tools: poor
Possibility of printing/saving material or tests: good
Description of how the website can be used with the students::
Този уебсайт е подходящ за използване от страна на ученици. Съдържанието му може да се използва за дискусии и правене на сравнения с останалите български манастири, както и за автономно учене.
Comments::
Продуктът следва да бъде радикално променен и в него да бъде инкорпориран учебен курс. Продуктът има ниска образователна стойност и недостатъчно визуални материли.
Evaluation Date: 05 май 2008
Name of teacher: Виржиния Милкова Пенчева
Name of School: Национално училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”, Русе
Country: България
Subjects Taught: Изобразително изкуство, история на българското изкуство

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com