Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Art Sources Review

Title of Product:

Zofia Kulik - magia artysty w otwartej formie

Country: Poland
Century: 1900 - The 20th Century
Topic: Zofia Kulik - magia artysty w otwartej formie
Image of the product:

Name of Author(s): Karol Sienkiewicz
Name of Producer: informacja ze strony internetowej " culture.pl"
Language/s of Product: Polski
Target Group: grupa ogólna
Overall Evaluation: excellent
Availability of community:
Newsgroup
Description of contents:
ZOFIA KULIK Rzeźbiarka, autorka akcji, performansów, fotografii, kolaży, obiektów, instalacji. Urodziła się 14 września 1947 roku we Wrocławiu, mieszka w Łomiankach koło Warszawy. W latach 1965-1971 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Na studiach uczęszczała także na zajęcia Oskara Hansena. W latach 1970-1987 działała wspólnie z Przemysławem Kwiekiem, tworząc duet KwieKulik. W 1996 roku otrzymała Paszport "Polityki".Sztuka Zofii Kulik, jak i duetu KwieKulik, zwłaszcza u swego początku, pozostawała pod dużym wpływem teorii Formy Otwartej Oskara Hansena, artyści przez wiele lat posługiwali się stworzonymi przez Hansena terminami. Już w czasie studiów działania obojga przestały zmierzać w kierunku tworzenia skończonych, materialnych dzieł sztuki, a skupiały się na samym procesie. Szczególną rolę odgrywać zaczęła tym samym dokumentacja procesu oraz problem złożonej, wielopoziomowej relacji między dziełem, procesem twórczym i dokumentacją.
Evaluation and Comments:
Overall Evaluation: excellent
Clarity of structure, logical sequence of contents: excellent
Usability / easiness of navigation: good
The website is interesting / stimulating: excellent
Educational and learning value: excellent
Quality and relevancy of content: good
Compatibility of the content with the target group: excellent
Suitability and quality of graphic interface: excellent
Degree and quality of interaction: excellent
Exploitation of the electronic potential: excellent
Availability and quality of simulation exercises: excellent
Quality of the evaluation tools: good
Possibility of printing/saving material or tests: excellent
Evaluation Date: 03.01.2009
Name of teacher: Michał Seroczyński
Name of School: CKU Sopot
Country: Polska
Subjects Taught: sztuka piękna

Comments about this product


Michelangelo - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Materiale fotografico: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com